DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuálně/Historie

Pokud chcete být upozorňováni na novinky na tomto webu využijte  účet ObchvatPrilep@obchvat na Twitteru nebo, pokud chcete zasílat e-mail notifkace, zašlete svůj kontakt na obchvatprilep@websnadno.cz. Pokud Vás zájímá co se děje v zastupitelstvu obce a co se připravuje navštivte stránky Spolku Kamýk.

 

18. 5. 2021 je plánována ÚPRAVA KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ ARI (ul. Boženy Němcové, Máchova, Erbenova, Bratří Čapků, Seifertova, Vančurova, Nerudova, Halasova a Haškova). Své připomínky k navrhované úpravě parkování, zpomalovacím prahům a dalším úpravám zašlete do 15. 6. 2021 pomocí formuláře ZDE nebo podejte písemně na podatelně úřadu obce Velké Přílepy.

3. 5. 2021 Středočeský kraj zamítl všechny námitky a opět vydal Uzemní opatření o stavební uzávěře pro koridor Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8) na území obce Velké Přílepy. Toto rozhodnutí je v rozporu s v současnosti platnými Zádasami územního rozvoje Středočeského kraje, kde tento koridor není zanesen. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. Další opravné prostředky lze podat v následujících krocích stavebního řízení včetně návrhu na soudní projednání. Detaily ZDE.

30. 3. 2021 Paní starostka obce Velké Přílepy v rozhovoru pro Český rozhlas v pořadu Dopolední Region dne 30. 3. 2021 v čase 10:30 prohlásila, že bude hájit zájmy občanů. které byly vyjádřeny v místním referendu, kdy občané odmítli umístění Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8) na území obce.

15. 1. 2021 Praha a Středočeský kraj se domlouvají o přesměrování dopravy na přeložku silnice II/240, která propojí dálnice D7 a D8, citace: "Pro Prahu bude důležitá i přeložka silnice II/240, která propojí dálnice D7 a D8, čímž odvede většinu kamionové dopravy z budoucí severovýchodní části Pražského okruhu". Detaily ZDE. Nejčernější scénáře se naplňují. Ve vzdálenosti 180 m od obytné zástavby Velkých Přílep povede komunikace, která bude suplovat "prý dočasně" Severní část Pražského okruhu.

11. 1. 2021 rada obce Velké Přílepy schválila následující Stanovisko obce k šetření vlivu na životní prostředí EIA záměru Jižního obchvatu Velkých Přílep. Detaily ZDE.